Lang is het onzeker geweest of we dit jaar een tentoonstelling konden organiseren. De vrijdag voor de tentoonstelling werd de onzekerheid nog groter: De beperkingen van het kabinet lieten gelukkig de mogelijkheid open om toch, zij het met een kleine aanpassing, de tentoonstelling doorgang te laten vinden. 

Doordat er na 18.00 uur geen evenementen doorgang mochten vinden, waren we genoodzaakt om de opening van de TT een dag later te laten plaatsvinden, dus ook de opening. Maar we waren allang blij dat we deze tentoonstelling toch doorgang konden laten vinden.

Er waren bijna 300 inzendingen, iets wat onze verwachtingen overtrof. Het inbrengen van de vogels verliep uitermate soepel dus er kon eigenlijk niks fout gaan. 

De uitslagen kunt u verder op onze site raadplegen ( Klik hier voor de uitslagen)

Allereerst willen we de TT commissie weer hartelijk danken voor het vele werk dat zij hebben verricht. Wat zijn we trots met deze mensen in onze vereniging.

Onze sponsors zijn onmisbaar om een succesvolle tentoonstelling te organiseren. Ook hiervoor onze grote dank. Onderaan ziet u al de sponsors die deze TT mede tot een succes hebben gemaakt.

Als laatste, maar zeker zo belangrijk, al onze inzenders die deze tentoonstelling weer tot een succes hebben gemaakt.

 

U treft verder op de pagina TT 2021 wat foto's aan welke zijn genomen. Zo kunt U, wanneer u niet inde gelegenheid bent geweest om onze tentoonstelling te bezoeken, toch een sfeer impressie krijgen.

Keurmeesters tijdens deze tentoonstelling waren:

Adriaan Tijhuis                Kanaries

Arie Goud                       Tropen

Piet de Dreu                    Cultuurvogels

Alex de Graaf                  Kromsnavels