LET OP: Alle activiteiten zijn voorlopig geannuleerd.

Gezien de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd op 13 oktober, zal het clubhuis gesloten zijn tot nader order.

Deze website zal binnenkort “onder handen” worden genomen. Daarom kan het zo zijn dat sommige onderdelen soms niet werken zoals U gewend bent.

OVER ONS

Vogelvereniging “De Vogelvrienden”
Vicenza 5
2921BL Krimpen a/d IJssel
Tel.nr clubgebouw: 0180-516849
(Bereikbaar op maandagavond van 19.30-22.00)

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” is opgericht op 1 januari 1956 en heeft een verenigingsgebouw op bovenstaand adres. Elke maandagavond is het gebouw geopend voor leden en belangstellenden.

Er worden regelmatig speciale avonden gehouden zoals lezingen, klaverjasavonden en bingo’s. Verder wordt er ieder jaar een regionale tentoonstelling georganiseerd. Kijk voor verdere informatie even in de agenda! Kortom iedereen die interesse heeft in het houden van vogels is van harte welkom.

CONTRIBUTIE

Volledig lid         Euro 32,00
Gastlid                 Euro 15,00
Jeugdlid              Euro 12,50

Het verschuldigde bedrag  s.v.p. overmaken op rekening NL44 INGB 0000 7703 78
t.n.v. Vogelvereniging De Vogelvrienden.

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met de geldende regels m.b.t. privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van onze vereniging en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. Hij/zij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens, mits gebruikelijk is bij een vogelvereniging.

CONTACTFORMULIER

U kunt onderstaand formulier invullen om een vraag te stellen aan de vereniging.