Laatste nieuws

Dit jaar is de rayon TT in Zevenhuizen bij Zang en Kleur.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de tt secretaris. ( Zie de flyer hiernaast)

 

Clubgebouw gesloten

Maandag 10 juli is de laatste clubavond. In verband met de vakantie is het clubgebouw gesloten en we gaan weer open op maandagavond  21 augustus. Iedereen een supergoede vakantie toegewenst en we zien jullie weer graag terug op 21 augustus!

 

 

Ledenvergadering 30 januari 2023

Op 30 januari 2023 houden wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Noteert u deze alvast in uw agenda?

 

Aart Verkerk

Ons bereikte het bericht dat ons gewaardeerde lid Aart Verkerk op 17 juni 2022 is overleden.

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben we Aart nog mogen huldigen met zijn 40 jarig lidmaatschap.

Wij wensen familie en nabestaanden alle sterkte toe met dit grote verlies.

 

Uitleg online ringen bestellen

Het is 1 april geweest en vanaf deze datum gaat de ringenbestelling niet meer via de ringencommissaris maar gaat u zelf online bestellen.

We hebben een uitleg op de website gezet waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe het bestellen gaat.

Komt U er niet uit, stuur ons een berichtje via ons mailadres en we gaan u helpen!

De uitleg is HIER te vinden.

Ledenvergadering 28 februari 2022

Op 28 februari 2022 zullen we weer een Algemene Ledenvergadering organiseren in ons clubgebouw. Aanvang zal zijn om 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Korte terugblik op het afgelopen jaar

3. Financiele verantwoording

4. Wijzigingen in het bestuur

5. Jubilaris(sen)

6. Rondvraag

7. Sluiting

Het is belangrijk dat leden betrokken zijn bij de vereniging. Daarom nodigen wij U van harte uit om aanwezig te zijn. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn , maar toch een vraag hebben voor de ledenvergadering, stuurt U deze dan in via ons mailadres , info@devogelvrienden.nl.

16-2-2022

Nieuwe wijze van ringen bestellen

De manier van ringen bestellen voor het jaar 2023 gaat ingrijpend veranderen. HIER kunt u de belangrijkste wijzigingen lezen.

16-2-2022

Clubhuis weer open

Vanaf maandag 31 januari is het clubhuis weer open en gaan we weer onze clubavonden houden. We zijn geopend tot 22.00 uur!

Komt gezellig weer even bijpraten onder het genot van een drankje. We zien u graag op onze clubavonden! 

25-01-2022

Privacybeleid

Wettelijk gezien is onze vereniging verplicht om een privacybeleid te hebben. We hebben het privacybeleid nu duidelijk geplaatst in de footer ( onderzijde) van onze website.

24-1-2022

Weer veel updates geplaatst.

12-01-2022

De laatste dagen hebben we weer een aantal updates geplaatst op de site. Zo hebben we in de rubriek "Op bezoek bij" een mooi inkijkje --bij Martin Hoogerwaard. 

Vogels in de natuur is voorzien van een aantal soorten, hun leefgebied, aantal broedparen en andere leuke info. 

Bij artikelen is weer een nieuw artikel geplaatst over luchtpijpmijt/vedermijt.

Vogel2022 afgelast!

6-12-2021

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.

De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.

We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.

Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.

Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,

Klaas Snijder voorzitter

Informatie over ringen levering

04 december 2021

Rond 15 december worden de ringen uitgeleverd van ronde 2. Normaliter werden door vele de ringen opgehaald in het clubgebouw tijdens de clubavond. Door de maatregelen ivm Covid19 is ons clubgebouw gesloten. De ringencommissaris stuurt u een bericht als uw ringen binnen zijn. U kunt deze dan afhalen bij hem. Mocht dat problemen geven, overleg dan even met de ringen commissaris hoe te handelen. 

Clubhuis weer gesloten

27-11-2021

Als gevolg van de maatregelen omtrent Covid 19 zijn de clubavonden op maandagavond voorlopig weer afgelast. Zodra we weer "groen" licht hebben, melden we dat natuurlijk weer via de website, nieuwsbrief en Facebook.

Blijft U ons volgen via deze kanalen, want we zitten niet stil!

Tentoonstelling 2021 gaat door!

12-11-2021

We hebben goed nieuws voor U. De tentoonstelling van de Vogelvrienden kan doorgang vinden, zij het dat er een kleine aanpassing is. 
De maatregelen, op vrijdagavond afgekondigd door het kabinet heeft geen grote nadelige effecten op de organisatie voor de tentoonstelling.
Het bestuur is van mening dat we op een veilige manier de TT doorgang kunnen laten vinden.

Er is wel een kleine aanpassing gedaan aan de openingstijden.

Het inbrengen van de vogels zal gewoon plaatsvinden op de al bekende tijdstippen, namelijk op woensdag 17 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De keuring zal gewoon plaatsvinden op 18 november. 
De opening van de TT op vrijdag zal echter GEEN doorgang vinden. Deze dag zal de er dus ook geen toegang zijn tot de tentoonstelling, in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving.

Op zaterdag 20 november zal de tentoonstelling geopend zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Het bestuur is van mening dat we op deze manier toch op een veilige manier onze tentoonstelling doorgang kunnen laten vinden.

We zullen ons dan ook houden aan de regelgeving met betrekking tot het houden van evenementen.

Wij verzoeken de gasten wel om onderling afstand te houden. 

Heeft U klachten, blijf dan thuis.

Facebookpagina gemaakt

11-11-2021

Zoals jullie wellicht weten hebben we een Facebookpagina waarop we regelmatig nieuwtjes delen. Helaas is het niet mogelijk om daar als lid of belangstellende zelf een bericht te plaatsen. We hebben dus besloten om naast onze Facebookpagina ook een FacebookGROEP aan te maken. Hierop kunt u als bezoeker zelf ook berichten plaatsen.

Als u op de link hiernaast klikt https://www.facebook.com/groups/devogelvrienden , kunt U zich aanmelden als lid van deze groep. Wanneer u als lid bent geaccepteerd, kunt u zelf berichten plaatsen. De beheerders van deze groep houden scherp in de gaten dat alles volgens de normale geldende regels verloopt. 

Nieuwbrief september/oktober verzonden

4-10-2021

De nieuwsbrief van september/oktober is inmiddels verzonden op 4 oktober. Hierin nieuws over de TT en natuurlijk weer leuke andere weetjes. Niet ontvangen? Stuur ons even een berichtje. De nieuwsbrief is ook geplaatst op de pagina downloads.

 

Lezing bij de Vogelvrienden

25-9-2021

 

Op 1 november 2021 wordt er in ons clubgebouw een lezing gehouden door Simon van der Luit. 

Simon zal op deze avond beginnen met een uitgebreid stuk over de neushoornvogels waar we al vele goede resultaten mee behaald hebben. 

Daarnaast zal gaan over div, soorten  en kweek resultaten daar van. 

De lezing zal ongeveer anderhalf uur duren, maar tussendoor zullen we een pauze inlassen.

Op deze avond is er ook gelijk de gelegenheid om het inschrijfformulier voor onze TT in te leveren. Hulp met invullen is dan ook mogelijk.

Belangrijk nieuws over de TT in Elst

23-09-2021

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van een nieuwe maatregel vanuit de overheid die wij ook dienen te nemen tijdens de TT te Elst van 13 t/m 16 oktober.

 

Het betreft de Coronacheck die gecontroleerd moet worden voor binnenkomst.

Dit geschied door middel van de QR code die aangemaakt kan worden in de Coronacheck app en via de website https://coronacheck.nl/nl/print/

Deze samen met een geldig legitimatie bewijs moet u kunnen tonen.

Bij de deur zal iemand van de SNGN doormiddel van de Coronacheck scanner controleren op geldigheid van de QR code en uw legitimatie bewijs als bewijs dat de QR code voor u is bedoeld. Wanneer de QR code geldig is kan u lezen op https://coronacheck.nl

Zorgt u er alsjeblieft voor dat u dit voortijdig heeft geregeld? Dit om rijen te voorkomen.

Wilt u meer informatie over de coronacheck dan kan u dat vinden op: https://coronacheck.nl

 

 

Ondanks dat alle verdere maatregelen vanuit de overheid zijn komen te vervallen zal er geen prijsuitreiking plaats vinden op de openingsavond.

In plaats hiervan zullen de prijswinnaars het uitgereikt krijgen in een envelop bij bezoek aan de TT in Elst. Hiermee willen we meer dan honderd man/vrouw in een kleine ruimte voorkomen.

De oorkondes zullen later verstuurd worden naar de betreffende personen.

 

Tevens zullen we de drukte voor de vogelverkoop ook wat gaan reguleren, zodat er niet met te veel mensen op een te kleine oppervlakte gestaan wordt.

 

 

UW HULP IS NODIG!!!

Om alles in Elst mogelijk te maken hebben wij nog extra handen nodig die ons kunnen helpen. Denk aan bijvoorbeeld op maandag met het opbouwen van alles en het inbrengen van de vogels die dan vervolgens in alle stellingen gezet moet worden.

Dinsdag de vogels die voorgedragen moeten worden aan de keurmeesters om ze te keuren.

Maar ook het voeren. Daar zijn ook meerdere personen voor nodig, want meer dan 1000 vogels eten en drinken geven is een behoorlijke opgave.

Kan u helpen op 1 of meerdere dagen van maandag 11 oktober t/m 16 oktober met de TT in Elst dan horen we dat graag van u.

U kan zich opgeven bij Henri Koning via info@sngn.nl of 06-55374009

 

 

Met Vriendelijke Groet,

 

Het Bestuur

Inschrijfformulier TT 2021 geplaatst

12-9-2021

Het inschrijfformulier voor de TT van 2021 is geplaatst bij "downloads"onder de pagina "formulieren, in zowel PDF als WORD formaat.

 

Weer nieuwe artikelen geplaatst.

11-9-2021

Er zijn weer een paar leuke artikelen geplaatst op onze website. Kijk eens bij "downloads" en dan artikelen. Heb jij ook een leuk artikel over vogels, voeding, huisvesting of kweek? Stuur ze in via deze link

Burgerinitiatief  belangrijk!!

7 juni 2021

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Afgelopen week was een gekkenhuis met interviews van TV, radio en kranten. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS.

De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen.

De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor hebben wij 40.000 handtekeningen nodig. Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties zijn wij dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart.

Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan). De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan.

Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn.

Wij moedigen u aan. Nee, ......... wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen.

Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl

Elke hulp tot verspreiding is welkom.

 

HIER is de brief en het formulier te downloaden. Print deze uit, vul hem in en stuur hem op. Inscannen in kleur mag ook en dan mailen.


Leen van der Graaf 60 jaar bondslid

 

Leen van der Graaf is al 60 jaar lid van de Nederlandse vogelbond. Daar hoort natuurlijk een speldje bij.

Kijk hier de onderstaande video welke is gemaakt van dit moment.