Laatste nieuws

Inschrijfformulier TT 2021 geplaatst

12-9-2021

Het inschrijfformulier voor de TT van 2021 is geplaatst bij "downloads"onder de pagina "formulieren, in zowel PDF als WORD formaat.

 

Weer nieuwe artikelen geplaatst.

11-9-2021

Er zijn weer een paar leuke artikelen geplaatst op onze website. Kijk eens bij "downloads" en dan artikelen. Heb jij ook een leuk artikel over vogels, voeding, huisvesting of kweek? Stuur ze in via deze link

Wijziging wet dieren zal gezelschapsdieren uitsluiten

28 juli 2021

Goed nieuws: mede door de inzet van Dibevo zal de wijziging in de Wet Dieren niet over gezelschapsdieren gaan. Landbouwminister Carola Schouten gaat dat door middel van een wetswijziging regelen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze nieuwe wetswijziging wordt voorgesteld en voorbereid om een einde te maken aan de discussie die is ontstaan door het (in mei) aannemen van het omstreden amendement op de Wet Dieren.

Dat amendement is aangenomen met het oog op het verbeteren van het welzijn voor productiedieren, maar de letterlijke tekst heeft als ongewenst effect betrekking op alle dieren, dus ook gezelschapsdieren.

Uiteraard willen alle bedrijven in onze sector dat dierenonwelzijn wordt voorkomen. Sterker nog: het is zelfs een van de speerpunten van Dibevo. Ook Dibevo is tegen houderijsystemen die het welzijn van het dier onaanvaardbaar aantasten.

Het kromme is dat er in het amendement van wordt uitgegaan dat al het natuurlijk gedrag essentieel is voor dierenwelzijn. Maar daar slaat de Partij voor de Dieren, maar dus ook de Eerste en Tweede Kamer die het amendement hebben aangenomen, de plank finaal mis.

Schouten geeft verder in de brief richting de Tweede Kamer aan dat de aangekondigde juridische en impactanalyse over de consequenties van het amendement pas na de zomer zijn afgerond. 

We zijn er dus nog niet, de wijziging moet nog worden opgesteld en goedgekeurd, maar het gaat de goede kant op. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen ook zeker onze inbreng weer leveren. 

Opening clubhuis

16 juli 2021

Ons clubhuis is elke maandagavond geopend vanaf 19.00 uur. We hopen jullie weer te mogen begroeten om elkaar weer eens 

'live" te ontmoeten om over onze mooie hobby te praten. Uiteraard houden we de noodzakelijke maatregelen in acht.

 

Financiele verantwoording ter inzage

13 juli 2021

Normaliter wordt het financiele verslag op de jaarvergadering ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Om de bekende reden is er dit jaar geen jaarvergadering geweest en hebben de leden het verslag ook niet kunnen raadplegen. Om onze leden toch inzage te kunnen geven in het financiele verslag over 2020 heeft het bestuur besloten om dit verslag op maandag 6 september ter inzage te leggen in ons clubgebouw. 

Burgerinitiatief  belangrijk!!

7 juni 2021

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Afgelopen week was een gekkenhuis met interviews van TV, radio en kranten. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS.

De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen.

De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor hebben wij 40.000 handtekeningen nodig. Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties zijn wij dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart.

Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan). De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan.

Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn.

Wij moedigen u aan. Nee, ......... wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen.

Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl

Elke hulp tot verspreiding is welkom.

 

HIER is de brief en het formulier te downloaden. Print deze uit, vul hem in en stuur hem op. Inscannen in kleur mag ook en dan mailen.

† Arie Blom

1-6-2021

Deze week ontvingen wij het treurige nieuws dat Arie Blom, na een kort ziekte bed, is overleden.
Wij wensen de familie van Arie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Arie was een gewaardeerd lid van de vereniging en zal gemist worden.

Bestuur en leden van de Vogelvrienden

Verenigingsgebouw weer open!

31-5-2021

Zoals het er nu naar uitziet gaat ons clubgebouw op maandag 7 juni weer open!! Uiteraard verzoeken we U wel om op de onderstaande punten te letten: 

* Heeft U klachten, blijf AUB thuis

* Hou rekening met de onderlinge afstanden

* Was uw handen regelmatig en hoest in uw elleboog!

Graag tot ziens op 7 juni!!

 

Nieuwe filmpjes toegevoegd

13-5-2021

We hebben weer een aantal leuke filmpjes toegevoegd. Ga naar de pagina "Foto's en kies daar voor filmpjes.

U kunt ook HIER klikken om direct naar de filmpjes te gaan

Vogeldiefstal

30-3-2021

In de nacht van 29 op 30 maart zijn de volgende vogels gestolen bij Peer Rombouts in Steensel:

Mutatie spreeuwen en splitten Mutatie merelsZanglijsters/satinetGrote lijsters

En diverse andere vogels!

Zelfs 5 ROZE SPREEUWEN!!!

De meeste vogels hadden de ringnummers CF99 en BEC395 aan!!!

Hartelozer kan het niet!!! Vogels met jongen, nesten en eieren, oudervogels bruut weggehaald!!

Nieuws van de NBvV

15-03-2021

Inmiddels is het duidelijk dat er een fout is gemaakt met de lidmaatschapskaarten die altijd bij het maandblad van maart worden gevoegd. De drukker die Onze Vogels verzend heeft de kaarten niet voorzien van afdeling en kweeknummer.

De NBvV heeft contact opgenomen met de drukker en deze fout zal hersteld worden:

In de maand april ontvangt een IEDER die lid is van de NBvV een “Onze Vogels” met een compleet en correct lidmaatschapbewijs.

Daar waar meerdere leden van een gezin op een adres lid zijn en waar normaliter 1 exemplaar (door afzien meerdere exemplaren) door de bus valt, zal dus eenmalig voor elk lid op dat adres voor ieder lid een exemplaar van Onze Vogels komen. Dit geldt alleen in de maand dat de lidmaatschap bewijzen worden verspreid.

Met excuses van de drukker, die uiteraard e.e.a. op eigen kosten hersteld.

Advertenties verwijderd

9-3-2021

Recentelijk hebben we de advertenties die ouder waren dan een maand verwijderd. U kunt natuurlijk uw advertentie weer gewoon opgeven als deze nog te koop is, of als u nog iets zoekt.

Contributiebetalingen

2-3-2021

Helaas moeten we constateren dat er nog een flink aantal leden hun contributie voor dit jaar niet hebben voldaan. Het bestuur doet een dringende oproep aan diegene om de contributie zo snel mogelijk over te maken op onze bankrekening. We hebben als vereniging de afdracht van uw contributie al moeten voldoen aan de bond, en de overige kosten lopen ook gewoon door, zonder dat we daar nauwelijks inkomsten tegenover hebben staan. Door het niet doorgaan van de TT en clubavonden lopen we veel inkomsten mis, dus is het belangrijk dat de contributie zo snel mogelijk wordt voldaan!!  Laat ons niet in de steek!!

Taakstraf geëist tegen illegale vogelhandelaar     

5-2-2021

Tegen een internationale illegale vogelhandelaar is een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van drie jaar, geëist. De man handelde onder meer op de vogelmarkt in Zwolle met vogels uit het wild, die hij in landen buiten de Europese Unie zou laten vangen. 

Lees HIER het hele artikel

Jubilaris 60 jaar

Het bestuur feliciteert de heer Vuik met zijn 60 jarig lidmaatschap van de Vogelvrienden.

Namens de vereniging is er een mooi boeket verzonden en heeft onze voorzitter het bijbehorende speldje afgegeven.

Helaas is het door de huidige beperkingen niet mogelijk om hier met zijn allen bij stil te staan, maar hopelijk kunnen we dat later nog eens gezamenlijk vieren.

Zestig jaar is niet niks, en een mooie mijlpaal.


Wie kweekt wat

Voor onze leden en bezoekers willen we de mogelijkheid bieden om in contact te komen met andere kwekers om informatie uit te wisselen, vogels aan te schaffen of informatie te verkrijgen over de soorten die in onze vereniging worden gekweekt.

Wilt U ook op deze lijst staan, dan kunt u onderstaand formulier invullen, en wij plaatsen u op de pagina "Wie kweekt wat"

Uw mailadres zullen we, indien u toestemming geeft, vermelden als "MAIL". 

Klik HIER om het formulier in te vullen.

Nieuwsbrief verzonden

Begin januari 2021 hebben wij weer een nieuwsbrief verzonden. Heeft U hem niet ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar info@devogelvrienden.nl. Dan zorgen wij dat u hem alsnog ontvangt en in onze mailinglijst komt te staan.

Dodelijke vogelgriep slaat ook hard toe onder roofvogels

Weer een dodelijk virus dat ons land bereikt heeft. Dit keer een virus bij vogels. H5N8, oftewel de vogelgriep.

Lees HIER het artikel


Leen van der Graaf 60 jaar bondslid

 

Leen van der Graaf is al 60 jaar lid van de Nederlandse vogelbond. Daar hoort natuurlijk een speldje bij.

Kijk hier de onderstaande video welke is gemaakt van dit moment.

 


Nieuwe website         (28 oktober 2020)

De regelmatige bezoeker heeft het inmiddels al gezien:  Er is een nieuwe website gelanceerd. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de invulling hiervan, dus het kan zo zijn dat er nog dingen missen. We trachten de website vanaf heden ook doeltreffender te gaan gebruiken als communicatiemiddel naar onze leden toe. Zo kun je bij "downloads" bijvoorbeeld het ringenbestelformulier vinden, en een kweekkaart voor het kweekjaar 2021. Het inschrijfformulier voor nieuwe leden is geheel digitaal en geautomatiseerd. Uiteraard is de website voor leden en bezoekers dus we stellen suggesties en ideetjes op prijs. Stuurt u uw bijdrage of idee/suggestie naar info@devogelvrienden.nl en we gaan ermee aan de slag. U mag uw idee of suggestie ook sturen naar de webmaster via Whatsapp via het telefoonnummer 06-48891346. 

Openstelling clubgebouw  ( okt 2020 )

Door de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd is het helaas voorlopig niet mogelijk om het clubgebouw op maandag open te stellen. Uiteraard is ook het bestuur teleurgesteld, maar helaas is het niet anders. Wij, en met U, hopen uiteraard dat de maatregelen zo snel mogelijk weer veilig versoepeld kunnen worden en er weer de mogelijkheid is om elkaar te treffen in ons mooie clubgebouw.

Maar tot dan: doe voorzichtig, hou je aan de richtlijnen en bovenal:  BLIJF GEZOND!