Agenda 2022

31 oktober

Lezing door Ko van Nispen   inleveren TT inschrijfformulieren

16 november

Inbrengen vogels TT

17 november

Keuring vogels TT

18 november

Openstelling TT

19 november

Openstelling TT

17 december

Bingo in ons clubgebouw