Het lidmaatschap van de Vogelvrienden is als volgt:

Volledig lid         Euro 40,00  
Gastlid               Euro 20,00 
Jeugdlid             Euro 20,00  

U kunt lid worden door HIER te klikken op het inschrijfformulier.

Lidmaatschappen kunnen het gehele jaar worden aangegaan, echter opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 december van elk jaar. Opzegging na 31 december van elk jaar zullen worden verwerkt met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar. Aangezien wij de afdracht aan de bond doen voor een heel jaar, bent U de verschuldigde contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Als  volledig lid ontvangt u maandelijks het blad "Onze Vogels", en kunt u ringen bestellen voor uw vogels.

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met de geldende regels m.b.t. privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van onze vereniging en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. Hij/zij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens, mits gebruikelijk is bij een vogelvereniging.