Het lidmaatschap van de Vogelvrienden is als volgt:

Volledig lid         Euro 32,00
Gastlid               Euro 15,00
Jeugdlid             Euro 12,50

U kunt lid worden door HIER te klikken op het inschrijfformulier.

 

Als lid ontvangt u maandelijks het blad "Onze Vogels".

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met de geldende regels m.b.t. privacy en verleent hij/zij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van onze vereniging en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. Hij/zij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens, mits gebruikelijk is bij een vogelvereniging.