Het inbrengen van de vogels verloopt voorspoedig

Onderstaand de foto's van de tentoonstelling 2021