Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vogelvereniging de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel verstrekt.

de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboorte datum

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw kweeknummer

– Uw BSN-nummer bij bestellingen ringen beschermde vogelsoorten

 

WAAROM de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel GEGEVENS NODIG HEEFT

de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld activiteiten en nieuwsbrief

Daarnaast kan de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ringenbestelling. Uw mailadres wordt ook opgenomen in ons systeem voor toezending van onze periodieke nieuwsbrief. U kunt de gegevens in ons nieuwsbriefsysteem zelf inzien en wijzigen, en uw uitschrijven voor de nieuwsbrief door het OPT IN OPT OUT systeem waarmee onze nieuwsbrief wordt gemaakt. Uitschrijven van de nieuwsbrief is geen uitschrijving bij de vereniging!

 

HOE LANG de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel de GEGEVENS BEWAARD:

de Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan dat u lid bent bewaart.

 

DELEN MET ANDEREN

 De Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de NBvV, aangezien ieder lid aangesloten is bij de NBvV.

Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy regelement van de NBvV van toepassing, welke via de site van de NBvV te downloaden zijn: https://www.nbvv.nl/downloads/

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris, voor adres gegevens zie onderaan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

De Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Vogelvrienden Krimpen a/d IJssel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens kunnen alleen maar ingezien worden door de volgende personen:

Het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, penningmeester en secretaris.

 

Mocht u klachten en opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot:

Postadres: Bongerd 58, 6645 AZ Winssen

Vestigingsadres: Vicenza 5 Krimpen a/d IJssel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40344980

Telefoon: 06-48891346

E-mailadres: info@devogelvrienden.nl

 

 

Deze Privacyverklaring inclusief die van de NBvV kunnen u op verzoek op papier toegezonden worden.