Onze Vogels januari   1978                                   Onze Vogels juli 1978

Onze Vogels februari 1978                                   Onze Vogels augustus 1978

Onze Vogels maart     1978                                  Onze Vogels september 1978

Onze Vogels april       1978                                  Onze Vogels oktober 1978

Onze Vogels mei        1978                                  Onze Vogels november 1978

Onze Vogels Juni       1978                                  Onze Vogels december 1978

Deze uitgaves zijn geplaatst met schriftelijke toestemming van de NBvV en mogen NIET zondermeer overgenomen en elders geplaatst worden.