DRAAINEK BIJ VOGELS (Scheve Kopziekte).

ER KUNNEN MEERDERE OORZAKEN ZIJN

 

De vogel kan een trauma, zoals een hersenschudding of een hersenbeschadiging hebben opgelopen.

Meestal doordat hij door een paniekreactie ergens tegenaan is gevlogen.

Handel als boven omschreven en laat de vogel met rust. Na een paar dagen kan hij al redelijk opgeknapt zijn.

 Behandelen met antibiotica is niet nodig. Het versnelt het herstel niet.

 

INTOXATIE/VERGIFTIGING

Bijvoorbeeld door het eten van muizen- rattengif.

Dit gif heeft de eigenschap de stolling van het bloed te beïnvloeden. In dat geval vitamine K toedienen.

 

Een overdosering van medicijnen.

Dit veroorzaakt soms ook het rondtollen en over de kop duikelen.

Geef altijd de voorgeschreven dosering. Meestal wordt een maatschepje bijgeleverd. Dit moet afgestreken worden. Dus niet slordig “met een kop erop”.

Bij twijfel in een apotheek vragen of ze het af willen wegen.

Vloeibaar medicijn doseren met een bij de apotheek/ dierenarts verkrijgbaar spuitje.

Geef nooit een druppel in de bek wanneer dit niet wordt aangegeven.

Bij twijfel over de dosering altijd contact opnemen met een deskundige.

Medicijnen zijn nooit “onschuldige middelen”.

 

Loodvergiftiging;

Metallisch lood in een dosis van ongeveer 7 mg / kg lichaamsgewicht is dodelijk. Watervogels zijn het meest gevoelig. Symptomen zijn depressie, gebrek aan eetlust, vermagering, dorst en zwakte. Vliegen wordt moeilijk en vogels vluchten niet meer bij benadering. Uitwerpselen zijn vaak groen maar anders groen dan na het eten van gras. Een kenmerk van een beginnende vergiftiging is een verandering in de stand van de vleugels. Die komen dakpansgewijs te liggen. Naarmate de vergiftiging vordert, gaan de vleugels en ook de kop hangen. Jonge vogels kunnen binnen 36 uur sterven.

 

 DE HIERONDER BESCHREVEN OORZAKEN VAN TORTICOLLIS ZIJN ALLEN BESMETTELIJK VOOR ANDERE VOGELS.

Een bacteriële besmetting door streptokokken. Deze zijn in de meeste gevallen met een ontlasting onderzoek te vinden. In dat geval kan het antibioticum Amoxyline helpen.

 

Een parasitaire besmetting door Toxoplasmose gondii, een protazoa (eencellig).

Een groot aantal dieren kunnen als gastheer fungeren en een breed scala van klinische aandoeningen ontwikkelen, waaronder Torticollis.

Deze Toxoplasmose gondii moet niet worden verward met A-Toxoplasmose/dikke leverziekte, welke in de witte bloedcellen terecht komt. Hierdoor krijgt een vogel geen evenwichtproblemen. Dat wordt wel veel beweerd, maar is niet juist.

Dit is te behandelen met zwavel antibiotica (Sulfonamiden).

 

PHV- 3 virus, ( Paramixovirus).

Dit virus veroorzaakt niet alleen aantasting van het zenuwstelsel met draainek verschijnselen, evenwicht stoornissen en verlammingen, maar tast ook de spijsvertering aan.

Oorzaak is een aantasting van de pancreas.

Besmette vogels zijn vaak (niet altijd), te herkennen aan de kleur en volume van de ontlasting. Deze varieert van stopverf/kleiachtig lichtgeel en wit.

Soms zijn vogels met een goede weerstand besmet zonder ziek te worden, en is het ook niet aan de ontlasting te zien.

Door stress en verminderde weerstand kan de ziekte zich openbaren.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben omdat er (nog) geen medicijnen zijn voor deze ziekte.

Bij onderzoek van vogels met Torticollis veroorzaakt door een virus, is dit het meest voorkomend.

 

PHV -1 virus, (Paramixovirus) ook wel NEW CASTLE DISEAS of PSEUDO VOGELPEST genoemd.

Kippen, Kalkoenen, Kwartels, Struisvogels, Kanaries en Kromsnavels zijn gevoelig voor dit virus.

Eenden en Ganzen kunnen het virus bij zich dragen en uitscheiden waarbij deze niet altijd ziek worden.

Draainek bij Duiven wordt door een ander PHV-1 virus veroorzaakt dan het PHV-1 virus dat New Castle Diseas veroorzaakt.

De ziekte laat vele symptomen zien waaronder o.a. trillende kop, verlamde vleugels en poten.

Voor dit virus is een entstof verkrijgbaar voor Hoenders en een andere entstof voor Duiven.

Beroepsmatig gehouden Hoenders, Duiven die meedoen aan vluchten, en Hoenderachtigen die meedoen aan tentoonstellingen moeten verplicht worden geënt.

 

In verband met Uw overige vogelbestand is het aan te bevelen ontlasting onderzoek te laten doen of sectie te laten verrichten op een dode vogel, om te weten waardoor de vogel draainek kreeg.

Tenzij U zeker weet dat hij een trauma heeft opgelopen door ergens tegenaan te vliegen, of de oorzaak een vergiftiging is.

(Met een ontlasting onderzoek is het aantonen van een virus moeilijk. Hiervoor moet bloedonderzoek worden gedaan. Het PHV-1 virus (New Castle Diseas) is d.m.v. bloedonderzoek betrouwbaar vast te stellen, de andere PHV-virussen echter niet.)

 

 Hersenvliesontsteking/ Nekkramp (Meningitis) bij mensen, wordt veroorzaakt door andere bacteriën of virussen welke bij vogels de oorzaak zijn van Torticollis problemen.

De bacteriële vorm wordt veroorzaakt door Meningokokken type B en C (keelontsteking bacteriën ), en Pneumokokken meningitis (longontsteking/oorontsteking bacteriën.

De voorkomende virussen zijn: het Herpes, Echo, Bof en het Mazelen virus.

 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Hedwig van der Horst, dierenarts van Vogelpraktijk “De Horst”
Dorpstraat 25b
5133 AD  Riel  (vlakbij Tilburg).

Tel;  06-54668826 Email; vogelpraktijkdehorst@hotmail.com